ببین اگه بارون بباره، چترت میشم، آفتاب بتابه ابرت می شم، بخوای که بمونی بام یک نفس صدای قلبت می شم؛ سکانسی عاشقانه از سریال آقازاده مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.