بافت چوب از نقش های مورد علاقه ی خیلی از مخاطبین هست اما در نقاشی روی دیوار یا سطوح چطور می توانید آن را ایجاد کنیم؟ این ویدیوی این ترفند را ببینید.