طرز پخت رشته پلو با لوبیا چشم بلبلی توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سه سیما.