قیام حضرت حجت(ع) برای نجات ما شیعیان است، آنهم شیعیانی مثل ما!