من عاشقتم تا تهش همینه عشقم من آرزوم بود به دلت بشینم عشقم؛ من توی حرفات میشنوم صدای عشقو من توی چشمات میبینم خود بهشتو! موزیک استوری عاشقانه خوشحالم با صدای بهنام بانی.