کلیپ دیدنی از تست کردن درب اضطراری درهواپیماهای مسافربری.