سوابق زن انگلیسی در فیلم گاندوی دو که از خارج‌ کشور عوامل نفوذی و جاسوس ها را هدایت میکرد و نهایتاً بدست سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شد.