سخن شورانگیز استاد مطهری درباره عدالت جهانی امام عصر(عج).