امر و نهی و خواهش از کودکان نه جواب می دهد و نه کارایی دارد با دیدن این کلیپ آموزشی تربیتی از دکتر زهرا رشیدی فرد، یاد می گیریم چطور از کودکانمان انجام کارهایی را بخواهیم.