حجت الاسلام عالی: در عالم فعلی فقط یک بخش از صد بخش رحمت حضرت حق ظهور کرده است و در عالم آخرت که کامل می شود حتی شیطان نیز به آن طمع می کند.