در برت ناله و سوز جگرم بیشتر است؛ پیش تو بارش چشمان ترم بیشتر است؛ جان زهرا به بر خویش نگه دار مرا؛ چون جدا از تو شوم دردسرم بیشتر است ... کلیپ مناجات خوانی حاج منصورارضی با امام زمان عجل الله.