آه ای طبیب دردهای ما! کجایی؟ طوفان بپا شد، نوح عاشق‌ها! کجایی؟ گیرد مسیحا هم، شفا از چشمهایت، ای دیدنت، آرامش دنیا! کجایی؟، کلیپ مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ مهدوی.