می خوام از عشق فدا بشم برات؛ بزار عاقلا بخندن به من؛ میخوام انگشت نما بشم برات. استوری مولودی شاد میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله با نوای محمود کریمی.