آن ‌قدر‌ منتظر‌ِ آمـدنت‌ خواهم‌ ماند؛ کـز مزارم‌ گلِ ‌نرگس به‌ ثـمر‌ بـنشیند... کلیپ مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ نیمه شعبان.