همخوانی شهدا از دعای فرج امام زمان عجل الله با تکنیک دیپ فیک با نوای علی فانی.