اگه بیای دنیا رو به پات میریزم. اگه بیای دیگه تموم میشه پاییزم اگه بیای. یه روز میای سامون میدی این دنیا رو. یه روز میای کاش ببینم اون روزا رو یه روز میای ... سرود شاد میلاد امام زمان عجل الله با نوای سید مجید بنی فاطمه.