دیوونه مهدی شدم دلبر دیگه ندارم یه دل دارم عشقی به جز دیدن دلبر ندارم. استوری مداحی سید جواد ذاکر در مدح امام زمان عجل الله.