الهی عظم البلا و برح الخفاء و انکشف ... دعای فرج امام زمان عجل الله با نوای علی فانی همراه با ترجمه فارسی و انگلیسی.