پیامبراکرم (ص): هر کس شب عید و شب نیمه شعبان را به احیاء بگذارد، روزی که قلب ها می میرند، قلب او نمی میرد.