دلم می خواد بیام سمتت، دلم درگیر دنیا نیست، دلم می خواد برم اما درهای آسمون وا نیست؛ استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ نیمه شعبان.