محمد جواد ظریف و وزیر امور خارجه چین، طی مراسمی سند همکاری های جامع ایران و چین را امضا کردند.