با دیدن این کلیپ آموزشی از خانم دکتر سمانه رضایی می آموزیم که چطور برای ازدواج روابط قبلی مان را حذف و ذهنمان را برای ازدواج آماده کنیم.