ماجرایی شنیدنی دیدار سید عبدالکریم کفّاش با امام زمان (عجل الله) و امتحانِ وفای به عهدی که امام از او گرفت ...