شب و روز و ماه و سالم تیره و تاره بیا؛ نیستی و تموم عالم غمتو داره بیا؛ ببین دارم میسوزم پای فراغت آقا؛ کاشکی تموم شه دوری برگرد عزیز زهرا ... نماهنگ شب های انتظار با صدای محمد فصولی و محمدحسین پویانفر، همراه با اجرای نقاشی شن توسط فاطمه عبادی.