برای ما نگاهت آفتاب است؛ چراغان کردن دنیا ثواب است؛ دعا کردم بیایی زیر باران؛ دعا در زیر باران مستجاب است. استوری اینستاگرام شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی ویژه ولادت امام زمان عج.