نگاهی گذرا به شخصیت هایی که هر کدام به نوعی توانستند در اجتماع سال نود و نه تاثیرگذار باشند مانند اکبر طبری تا مهرداد میناوند و علی انصاریان.