کلیپ سخنرانی کوتاه حجت الاسلام محمدمهدی ماندگاری در مورد هفت نشانه منتظر ظهور امام زمان بودن.