می‌گفتند اجازه دهید دروازه‌های جهان به روی ایران باز شود، باز شد؟! انتقاد تند سریال گاندو۲ به شعارهای دولت درباره آینده ایران پس از امضای برجام.