چه انتظار عجیببی؛ فقط نشسته و گفتیم؛ خدا کند که بیایی. استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ ویژه میلاد حضرت ولی عصر عجل الله.