مقصود و مقصدِ عشقی۷ سر حد بی حد عشفی؛ کلیپ کوتاه مولودی ولادت حضرت علی اکبر برای استفاده در استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ