بایدن و وزیر خارجه امریکا در پیام‌هایی جداگانه عید نوروز را به ایرانی‌ها تبریک گفتند! بایدن گفته پس‌ازاین همه رنج، پیام شادی نوروز بیشتر از همیشه موردنیاز است!