تو منتظر تر از منی تموم شه غیبتم؛ دروغ میگم عاشقم ولی بذار بیام ... کلیپ استوری مهدوی ویژه لحظات پایانی سال.