کلیپ مربوط به ایجاد اخلال توسط پهپاد شاهد۱۲۹ ایرانی بر روی پهپاد MQ-9 امریکایی در سوریه است که پس از بمباران شدن پهپاد ام‌کیو۹ لاشه این پهپاد توسط نیروهای ایرانی جمع آوری شد.