بخشی از برنامه دورهمی که میهمان این دفعه آن احسان علیخانی است.