گل پونه خودش میدونه اگه بره دنیام یه زندونه؛ واسه همه بیقراریام میدونه دوا و درمونه؛ دل پونه گیره آخه بهونه گیره بگو اصلا نشست حتی بهش بشم خیره؛ اگه به من باشه ستاره های آسمونو براش میکنم فرش زیر پاهاش ... اجرای قطعه گل پونه و بی قرار محسن ابراهیم زاده.