حال نو... سال جدید همه میخوان برن سفر، اما من آرزومه کربلا برم، سالمو با امام حسین شروع کنم، بهترینا رو تو برام بزن رقم، حول حالنا بطلبم کربلا؛ سال نو عید نوروز مبارک.