کلیپ تصویری بهترین کار برای استقبال از سال جدید چیست؟ آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه