باز به نام عشق من و شور شیدایی. ای امام عشق تو و لطف و آقایی. سید و سردارِ ، لشگرِ ثاراللهی. تو فرماندارِ ، کشورِ ثاراللهی. یل مولایی ، حیدرِ ثاراللهی... سرود جشن میلاد امام سجاد سال ۹۶ با مداحی حاج محمود کریمی هیئت رایة العباس علیه السلام.