شبیه ماه عزیز شاه اومد گل پسر حضرت ثارالله؛ می نابِ که نایابِ این اقا زاده دلربای ارباب. سرود شاد میلاد امام علی بن الحسین علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.