فیلم داستانی شهیدانه زیستن قسمت دوم برگرفته از خاطرات همسر شهید علی تجلایی ...