یا زین العابدین علی علی؛ ای جام و باده ام مهر سجاده ام مست و دلداده ام به پات افتاده ام؛ تو آقازاده و من نوکر زاده ام ... سرود شاد میلاد امام سجاد علیه السلام با نوای محمدرضا و حسین طاهری.