بارون میزنه از آسمون میگه ارباب میگه ارباب برا لالایی اون علی مولا علی علی؛ اومده جانشین ارباب ذکر همه شده علی جان دست بزنید به افتخار گل پسر بانوی ایران ...