ارباب پسر دار شد همه نوکرا به صف؛ تبریک بگید امشب به شهنشاه نجف؛ پر شده عطر امیر المومنین دور قنداقه زین العابدین؛ میره تا عرش و همه میبوسنش روی دستای یل ام البنین ... سرود شاد میلاد امام زین العابدین علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری.