دلی که میبـــُـره ، از آدما پُره. از هر چی که پیش اومده ، حسابی دلخوره. عذاب میکشم ، یه آآآه میکشم. نمیدونی که اینروزا نیستی چی میکشم!. بیقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم... موزیک ویدئو بی قرارم با صدای محسن ابراهیم زاده.