دل خورشید تب و تاب افتاد تا نگاهش به مهتاب افتاد. چه نگاری چه قرص ماهی خود دریا دلش آب افتاد. عجب صورت و سیمایی عجب دست علم گیری. عجب ماه دلارایی ای جانم چه ... سرود شاد میلاد با سعادت حضرت اباالفضل العباس علیه اسلام با نوای محمدرضا طاهری.