سرود شاد میلاد سرداران کربلا با نوای محمود کریمی، مادر شدن. سیده ی نساء عالمین و. بی بی جانم ام البنین و شه بانوی روی زمین. علی، قمردار شده حسین، پسردار شده. شبا، شبای جلوه حیدر کرار شده. حسین، باب المراد... سرود شاد میلاد سرداران کربلا با نوای محمود کریمی.