ارتش یمن از موشک‌های بالستیک جدید خود به نام‌های «سعیر»، «قاصم۲» و همچنین موشک کروز «قدس۲» پرده‌برداری کرد.