در سال‌های اخیر ارتش با برگزاری رزمایش‌های راهبردی در ‌آب های آزاد و ساخت تجهیزاتِ مدرن مثل پهپاد کمان۲۲ با برد ۳۰۰۰کیلومتر، پهپاد انتحاری آرش با برد بیش از ۲۰۰۰کیلومتر و ناوبندر مکران به عنوان یک پایگاه دریایی متحرک در آب‌های بین المللی، برد عملیاتی خود را در دفاع از منافع ملی به صورت چشمگیر افزایش داده است.