می افتم به دست و پای ابالفضل؛ میمیرم فقط برای ابالفضل؛ منم غلام ابالفضل غلام نام ابالفضل؛ هیچ اعتقادی ندارم فقط مرام ابالفضل؛ بریدم از همه میخوام برم تو دام ابالفضل ... سرود شاد میلاد حضرت عباس علیه السلام با نوای محمدرضا و حسین طاهری.