ارتش حسین به خط یل اصحاب اومد؛ یک قدم عقب تر از خود ارباب اومد؛ دلبر دلبرا ابالفضل بزرگ نوکرا ابالفضل؛ چه اصیل نسبش چه قشنگه لقبش ... سرود شاد میلاد حضرت عباس علیه السلام با نوای محمدرضا و حسین طاهری.